Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3978/SLĐTBXH-VP 29/12/2023 Công văn số 3978/SLĐTBXH-VP ngày 29/12/2023 V/v thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Lượt xem: 49
Tải về 0
264/UBND-VP8 08/05/2023 Công văn số 264/UBND-VP8 của UBND tỉnh V/v lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Lượt xem: 258
Tải về 0
3646/QĐ-SLĐTBXH 28/03/2023 Quyết định 3646 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác văn thư, lưu trữ ban hành kèm theo Quyết định số 5537/QĐ-LĐTBXH ngày 20/5/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 78
Tải về 0
18/KH-SLĐTBXH 20/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Lượt xem: 108
Tải về 1
2963/SLĐTBXH-VP 22/12/2022 về việc thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2022
Lượt xem: 132
Tải về 0
898/UBND-VP8 14/10/2022 V/v chấn chỉnh việc soạn thảo, ký, gửi văn bản, lập hồ sơ điện tử và giao nộp tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan
Lượt xem: 136
Tải về 0
57/TTLT-NgV 09/09/2022 V/v đôn đốc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh năm 2022
Lượt xem: 115
Tải về 0
13/KH-SLĐTBXH 21/03/2022 Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
Lượt xem: 152
Tải về 0
14/KH-UBND 25/01/2022 Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 25/01/2022 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
Lượt xem: 173
Tải về 0
5537/QĐ-SLĐTBXH 20/05/2021 Quyết định số 5537/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/5/2021 vv ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Lượt xem: 199
Tải về 0
12

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang