Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3309/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
Lượt xem: 38
Tải về 0
iso2023 16/01/2023 Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023
Lượt xem: 60
Tải về 0
04/KH-SLĐTBXH 12/01/2023 Kế hoạch duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023
Lượt xem: 73
Tải về 0
10588/QĐ-SLĐTBXH 05/09/2022 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 84
Tải về 0
1679/SLĐTBXH-VP 25/08/2022 Công văn số 1679/SLĐTBXH-VP ngày V/v triển khai viết Quy trình ISO đối với các thủ tục hành chính được ban hành
Lượt xem: 109
Tải về 1
07/KH-SLĐTBXH 26/01/2022 Kế hoạch số 07/KH-SLĐTBXH v/v Duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượngtheo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Lượt xem: 144
Tải về 0
11/KH-UBND 21/01/2022 Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 21/01/2022 v/v duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Nam Định năm 2022
Lượt xem: 135
Tải về 0
10/KH-UBND 22/01/2021 KH Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Nam Định năm 2021
Lượt xem: 143
Tải về 0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định