Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
104/2022/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Lượt xem: 77
Tải về 2
131/NQ-CP 06/10/2022 Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 143
Tải về 0
02/NQ-TTHĐND 28/09/2022 Nghị quyết số 02/NQ-TTHĐND ngày 28/09/2022 v/v ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, NK 2021-2026
Lượt xem: 98
Tải về 0
83/2022/NQ-HĐND 11/07/2022 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 147
Tải về 0
71/2022/NQ-HĐND 06/07/2022 Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 71
Tải về 0
09-NQ/TU 15/10/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 210
Tải về 0
67/2021/NĐ-CP 15/07/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Lượt xem: 184
Tải về 0
66/2021/NĐ-CP 06/07/2021 Nghị định Quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Lượt xem: 236
Tải về 0
58/NQ-CP 08/06/2021 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021
Lượt xem: 260
Tải về 0
50/NQ-CP 17/04/2020 Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Lượt xem: 274
Tải về 3
12

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang