Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1734/QĐ-UBND 06/09/2023 Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Nam Định lĩnh vực Nội vụ
Lượt xem: 23
Tải về 0
26/STTTT-CĐS 11/01/2023 Văn bản hướng dẫn sử dụng tính năng "Kiểm tra CSDL Quốc gia về Dân cư" trên Cổng cung cấp DVC trực tuyến của tỉnh
Lượt xem: 80
Tải về 0
1955/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 v/v ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 160
Tải về 0
1085/QĐ-TTg 15/09/2022 Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 89
Tải về 0
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 107
Tải về 0
422/QÐ-TTg 04/04/2022 Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
Lượt xem: 77
Tải về 0
104/QĐ-UBND 11/01/2022 Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 137
Tải về 0
43/KH-SLĐTBXH 30/12/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Lượt xem: 168
Tải về 0
41/KH-SLĐTBXH 23/12/2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Lượt xem: 177
Tải về 0
145/UBND-VP11 10/12/2021 V/v theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính
Lượt xem: 181
Tải về 0
1234

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định