Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
9/CT-UBND 28/04/2023 Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 67
Tải về 0
22/CT-UBND 21/09/2022 Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2023
Lượt xem: 124
Tải về 0
08-CT/TU 14/02/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 150
Tải về 0
1/CT-UBND 04/01/2022 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Lượt xem: 199
Tải về 0
48/CT-UBND 28/12/2021 Chỉ thị về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2022
Lượt xem: 188
Tải về 0
07-CT/TU 22/12/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
Lượt xem: 199
Tải về 0
34/CT-UBND 07/10/2021 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 300
Tải về 0
9/CT-UBND 05/10/2020 Chỉ thị số 9/CT-UBND của UBND ngày 05/10/2020 về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 276
Tải về 2
14/CT-TTg 25/05/2018 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
Lượt xem: 390
Tải về 2
16/CT-TTg 04/05/2017 Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Lượt xem: 439
Tải về 2
12

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang