Tổng số: 55
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/TB-BCĐCCHC 17/11/2023 Thông báo kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 13
Tải về 0
126/VPUBND-VP11 22/09/2023 V/v khai thác Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11/9/2023 của Văn phòng Chính phủ để triển khai thực hiện
Lượt xem: 19
Tải về 0
09/KH-SLĐTBXH 17/01/2023 Kế hoạch số 09/KH-SLĐTBXH ngày 17/01/2023 về việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
Lượt xem: 2
Tải về 0
52/KH-SLĐTBXH 28/12/2022 Kế hoạch số 52/KH-SLĐTBXH ngày 28/12/2022 về Cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 130
Tải về 1
53/KH-SLĐTBXH 28/12/2022 Kế hoạch số 53/KH-SLĐTBXH ngày 28/12/2022 về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 117
Tải về 0
156/KH-UBND 27/12/2022 Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 27/12/2022 v/v thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 113
Tải về 0
51/KH-SLĐTBXH 26/12/2022 Kế hoạch số 51/KH-SLĐTBXH ngày 26/12/2022 về việc Kiểm soát TTHC năm 2023
Lượt xem: 3
Tải về 0
43/KH-SLĐTBXH 31/10/2022 Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 136
Tải về 0
131/NQ-CP 06/10/2022 Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 121
Tải về 0
29/KH-SLĐTBXH 22/06/2022 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 134
Tải về 0
123456

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định