Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 2 121
  • Tất cả: 796667
Phòng nghiệp vụ thuộc Sở

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
                                                   TỈNH NAM ĐỊNH

 

I. Văn phòng Sở:

Điện thoại cố định: 0228.3846.953 - Fax: 0228.3847.922
Email: vanphongsolaodongnd@gmail.com

 1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Thu Hiền
Điện thoại: 0903.210.875

Email: hienmls@gmail.com

2. Phó chánh Văn phòng: Vũ Mạnh Dũng
Điện thoại: 0949.941.469
Email: 
dungsldnd@gmail.com

3. Phó chánh Văn phòng: Hà Đức Hoàng
Điện thoại: 0912.030.022

Email: haduchoang@gmail.com

  II. Phòng Kế hoạch - Tài chính
            Điện thoại cố định: 0228.3840.184

1. Trưởng phòng: Phạm Thị Kim Dung
Điện thoại: 0915.703.589

Email: dungvpsld@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng: Phạm Kim Lân

Điện thoại: 0912.671.226

Email: pkl1971@gmail.com

III. Thanh tra Sở
            Điện thoại cố định: 0228.3848.679

1. Chánh Thanh tra: Lê Hồng Lâm
Điện thoại: 0904.818.368

Email: lamsld@yahoo.com

2. Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Tiến Linh

Điện thoại: 0986.010.180

Email: linhsold@gmail.com

IV. Phòng Việc làm - An toàn lao động:
            Điện thoại cố định: 0228.3529.447

1. Trưởng phòng: Trần Xuân Quyết
Điện thoại: 0912.841.601

Email: tranxuanquyetsld@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng: Trần Thị Châu Loan

Điện thoại: 0904.036.785

Email: loan.sldnd@gmail.com 

V. Phòng Lao động tiền lương - BHXH
            Điện thoại cố định: 0228.3842.070

1. Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Lưỡng

Điện thoại: 0912.798.809

Email: luongldtbxh@gmail.com


2. Phó Trưởng phòng: Trần Thế Quân

Điện thoại: 0917.762.789

Email: quansld@gmail.com 

VI. Phòng Dạy nghề
            Điện thoại cố định: 0228.3831.536

1. Trưởng phòng: Đặng Ngọc Dinh
Điện thoại:  0912.138.355
Email: dinhsld@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng:Trần Thái Tuệ

Điện thoại:  0944.905.550
Email: thstue149@gmail.com

VII. Phòng Người có công
            Điện thoại cố định: 0228.3835.884

1. Trưởng phòng: Ngô Công Viên
Điện thoại: 0917.763.009

Email: vien.sldnd@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng: Trần Văn Huynh
Điện thoại: 0947.599.055

Email: huynhsld2@gmail.com

 
3. Phó Trưởng phòng: Trần Duy Thanh
Điện thoại:0917.271.285
Email:  duythanh3888@gmail.com

VIII. Phòng Bảo trợ xã hội
            Điện thoại cố định: 0228.3847.497

1. Trưởng phòng: Phạm Lê Hà
Điện thoại: 0913.290.202

Email: hathanhtraldnd@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng: Dương Thị Thu Huyền

Điện thoại: 0912.879.799

Email:   thuhuyen799@gmail.com

IX. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới
            Điện thoại cố định: 0228.3849.240

1. Trưởng phòng: Đỗ Thu Hà
Điện thoại: 0944.939.757

Email: haldtbxh@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Hạnh
Điện thoại: 0982.945.787

Email: hanhtreem@gmail.com

 X. Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội
            Điện thoại cố định: 0228.3600.793

1. Trưởng phòng: Đỗ Đức Nguyên
Điện thoại: 0912.359.502

Email: ducnguyennd63@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng: Vũ Hồng Thái
Điện thoại: 0915.590.603

Email: thaidnkt@gmail.com 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Vũ Kim Danh - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-STTTT ngày 07/6/2021

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định