Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/CT-UBND 26/10/2023 Chỉ thị v/v chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
Lượt xem: 79
Tải về 0
01/KH-SLĐTBXH 09/01/2023 Kế hoạch số 01/KH-SLĐTBXH ngày 09/01/2022 công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
Lượt xem: 103
Tải về 0
01/QCPH-SLĐTBXH-CA-VKS 15/08/2022 Quy chế phối hợp điều tra tai nạn lao động chết người và tai nan lao động khác có dấu hiệu tội phạm
Lượt xem: 195
Tải về 2
09/KH-SLĐTBXH 18/02/2022 Kế hoạch số 09/KH-SLĐTBXH Công tác phòng,chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 216
Tải về 2
12/KH-UBND 24/01/2022 Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 24/01/2022 nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 238
Tải về 0
122/2021/QĐ-TTg 28/12/2021 Nghị định số 122/2021/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Chính phủ v/v quy định về xử phạt VPHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Lượt xem: 233
Tải về 0
118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Lượt xem: 172
Tải về 0
14488/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2021 Quyết định phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định, năm 2022
Lượt xem: 306
Tải về 5
13868/QĐ-SLĐTBXH 25/11/2021 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Lao động - TB và XH tỉnh Nam Định
Lượt xem: 45
Tải về 0
05/KH-SLĐTBXH 08/02/2021 Kế hoạch số 05/KH-SLĐTBXH ngày 08/02/2021 Kế hoạch Công tác phòng chống tham nhũng năm 2021
Lượt xem: 249
Tải về 4
12

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang