Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/KH-UBND 19/01/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 47
Tải về 0
7/KH-UBND 19/01/2022 KH thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 203
Tải về 0
04/KH-SLĐTBXH 14/01/2022 Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
Lượt xem: 227
Tải về 0
2641/QĐ-UBND 07/12/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 234
Tải về 0
390/BC-SLĐTBXH 19/11/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021(theo công văn số 1889 của Sở KHĐT)
Lượt xem: 281
Tải về 0
82/KH-UBND 23/08/2017 Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 503
Tải về 4
50/KH-UBND 30/05/2016 triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ và Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2017, định hướng đến năm 2020
Lượt xem: 461
Tải về 0
02/KH-SLĐTBXH 28/01/2016 Hoạt động kiểm soát; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016
Lượt xem: 440
Tải về 0
27/KH-SLĐTBXH 04/12/2015 Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 429
Tải về 3
28/KH-SLĐTBXH 04/12/2015 Cải cách hành chính năm 2016
Lượt xem: 445
Tải về 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang