Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2019/BC-SKHCN 25/12/2023 Báo cáo kết quả hoạt động, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2023
Lượt xem: 40
Tải về 0
1714/BC-TCTTKĐA 26/04/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (tháng 04/2023)
Lượt xem: 100
Tải về 0
70/BC-SLĐTBXH 30/03/2023 Báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu
Lượt xem: 114
Tải về 0
2023/BC-TCTTKĐA 20/03/2023 Báo cáo tháng 3 Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 110
Tải về 0
84/BC-TCTTKĐA 22/11/2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Tháng 11/2022)
Lượt xem: 163
Tải về 0
77/BC-TCTTKĐA 25/10/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Tháng 10/2022)
Lượt xem: 192
Tải về 0
36/SY-VPUBND 14/10/2022 Bản sao CV số 6935/VPCP-KSTT ngày 14/10/2022 của VPCP v/v báo cáo triển khai Đề án 06 tháng 9. nhiệm vụ tháng 10/2022
Lượt xem: 126
Tải về 0
70/BC-TCTTKĐA 21/09/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Tháng 9/2022)
Lượt xem: 132
Tải về 0
1733/SLĐTBXH-VP 31/08/2022 V/v rà soát, đăng ký nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Lượt xem: 128
Tải về 0
55/2022/NÐ-CP 23/08/2022 Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Lượt xem: 128
Tải về 0
12345

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang