Tổng số: 261
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/KH-UBND 23/01/2024 Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông năm 2024
Lượt xem: 11
Tải về 0
14/KH-UBND 22/01/2024 Kế hoạch trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
12/KH-UBND 19/01/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 13
Tải về 0
02/KH-SLĐTBXH 08/01/2024 Kế hoạch 02/KH-SLĐTBXH ngày 08/01/2024 v/v duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về 0
2/KH-UBND 03/01/2024 Kế hoạch số 2/KH-UBND ngày 03/01/2024 v/v duy trì ISO hành chính năm 2024 của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 22
Tải về 0
01/KH-SLĐTBXH 03/01/2024 Kế hoạch số 01/KH-SLĐTBXH ngày 03/01/2024 v/v thông tin, tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 22
Tải về 0
53/KH-SLĐTBXH 29/12/2023 Kế hoạch số 53/KH-SLĐTBXH ngày 29/12/2023 v/v cải cách hánh chính năm 2024
Lượt xem: 22
Tải về 0
51/KH-SLĐTBXH 25/12/2023 Kế hoạch số 51/KH-SLĐTBXH ngày 25/12/2023 v/v Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về 0
163/KH-UBND 25/12/2023 Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 25/12/2023 v/v thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 45
Tải về 0
145/KH-UBND 03/11/2023 KH tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định năm 2023
Lượt xem: 68
Tải về 2
12345678910...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang