Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/2023/TT-BLĐTBXH 29/12/2023 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Lượt xem: 31
Tải về 3
10/2023/TT-BLĐTBXH 17/10/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Lượt xem: 96
Tải về 0
63/2023/TT-BTC 16/10/2023 Thông tư 63/2023/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 87
Tải về 0
40/2023/TT-BTC 09/06/2023 Thông tư số 40/2023/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Lượt xem: 74
Tải về 0
18/2022/TT-BLĐTBXH 03/10/2022 Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Lượt xem: 141
Tải về 0
12/2022/TT-BTTTT 12/08/2022 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Lượt xem: 145
Tải về 0
42/2022/TT-BTC 06/07/2022 Thông tư 42/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Lượt xem: 133
Tải về 0
07/2022/TT-BLĐTBXH 06/05/2022 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a
Lượt xem: 187
Tải về 0
01/2022/TT-BLÐTBXH 25/01/2022 Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
Lượt xem: 153
Tải về 1
21/2021/TT-BLĐTBXH 12/01/2022 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Lượt xem: 444
Tải về 0
12

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang