Tổng số: 75
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10179/QĐ-SLĐTBXH 16/06/2023 Quyết định số 10179/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/6/2023 v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
Lượt xem: 75
Tải về 0
33/KH-SLĐTBXH 08/06/2023 Kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 54
Tải về 0
1545/SLĐTBXH-VP 29/05/2023 V/v chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc gắn với kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ
Lượt xem: 41
Tải về 0
15/KH-SLĐTBXH 09/02/2023 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định năm 2023
Lượt xem: 88
Tải về 0
10/KH-SLĐTBXH 31/01/2023 Phát động phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, năm 2023
Lượt xem: 78
Tải về 0
845/QĐ-SLĐTBXH 17/01/2023 Quyết định 845/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/01/2023 V/v Xếp loại chất lượng đối với Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2022
Lượt xem: 78
Tải về 1
29/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2022
Lượt xem: 46
Tải về 0
31/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2022
Lượt xem: 50
Tải về 0
30/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho tập thể thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2022
Lượt xem: 49
Tải về 0
55/QĐ-SLĐTBXH 03/01/2023 Về việc tặng Giấy khen
Lượt xem: 73
Tải về 0
12345678

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định