Tổng số: 86
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/TB-SLĐTBXH 20/03/2024 Thông báo số 15/TB-SLĐTBXH ngày 20/3/2024 V/v hoàn thiện hồ sơ khen thưởng cấp nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
15/KH-SLĐTBXH 23/02/2024 Kế hoạch số 15/KH-SLĐTBXH ngày 23/02/2024 Phát động phong trào thi đua yêu nước Và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/KH-SLĐTBXH 23/02/2024 Kế hoạch số 21/KH-SLĐTBXH ngày 23/02/2024 Triển khai thực hiện Phòng trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”
Lượt xem: 0
Tải về 0
09/01/2024 Quyết định 40,41,42/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 về tặng khen thưởng Sở LĐTBXH cho tập thể, cá nhân
Lượt xem: 1
Tải về 0
210/QĐ-SLĐTBXH 04/01/2024 Quyết định 210/QĐ-SLĐTBXH ngày 04/01/2024 của Giám đốc Sở tặng GK năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
2023/QĐ-LĐTBXH 29/12/2023 Quyết định 2023/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ LDTBXH tặng BK năm 2023
Lượt xem: 1
Tải về 0
16/2023/TT-BLĐTBXH 29/12/2023 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Lượt xem: 9
Tải về 0
20/12/2023 Quyết định 22176-22180/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/12/2023 về danh hiệu thi đua của Sở và các ĐVSN
Lượt xem: 1
Tải về 0
5390/LĐTBXH-VP 15/12/2023 Vv hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua, đề nghị các hình thức khen thưởng dịp tổng kết năm 2023
Lượt xem: 48
Tải về 0
20569/QĐ-SLĐTBXH 29/11/2023 V/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở, năm 2023
Lượt xem: 62
Tải về 0
123456789

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang