Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2258/SLĐTBXH-NCC 28/07/2023 Công văn triển khai 02 nhóm TTHC liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử
Lượt xem: 67
Tải về 0
1732/SLĐTBXH-NCC 13/06/2023 Triển khai thực hiện Quy trình số 3936/NCC-QLHC ngày 08/6/2023
Lượt xem: 86
Tải về 0
62/VPUBND-VP11 08/05/2023 Công văn số 62/VPUBND-VP11 của UBND tỉnh v/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 73
Tải về 0
1958/CAT-PC06 28/04/2023 Công văn số 1958/CAT-PC06 của Công an tỉnh ngày 28/4/2023 v/v thực hiện làm sạch dữ liệu an sinh xã hội
Lượt xem: 71
Tải về 0
9/CT-UBND 28/04/2023 Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 67
Tải về 0
1714/BC-TCTTKĐA 26/04/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (tháng 04/2023)
Lượt xem: 81
Tải về 0
2023/BC-TCTTKĐA 20/03/2023 Báo cáo tháng 3 Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 93
Tải về 0
16/SY-VPUBND 17/03/2023 Bản sao TB số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của VPCP thông báo KL của PTT Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 01/3/2023 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và NĐ số 104 của CP
Lượt xem: 91
Tải về 0
178/QĐ-LĐTBXH 24/02/2023 Ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025-2025, tầm nhìn đến 2030 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 69
Tải về 2
14/KH-TCTTKĐA 24/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 của các sở, ngành, địa phương năm 2023
Lượt xem: 77
Tải về 0
1234

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang