Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 108
  • Trong tuần: 2 137
  • Tất cả: 796683
Tiểu sử tóm tắt, nhiệm vụ Lãnh đạo


Giám đốc sở - Hoàng Đức Trọng Chức vụ, chức danh: Ủy viên BCH Đảng Bộ tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Bí Thư Đảng ủy-Giám đốc Sở

Điện thoại:

          - Chỉ đạo chung lĩnh vực công tác của sở Lao động-TB&XH.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, pháp chế, công tác tổ chức - bộ máy, cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác kế hoạch - tài chính; công tác thanh tra; công tác việc làm - an toàn lao động; công tác chính sách người có công; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Ngành; là chủ tài khoản của Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Việc làm-An toàn lao động; Thanh tra Sở; Phòng Người có công; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định và theo dõi huyện Hải Hậu.

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
  
Phó giám đốc sở - Lưu Văn Tuyển


 

Chức vụ, chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Sở - Phó giám đốc Sở

Điện thoại:   

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; công tác Lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội; công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Giúp Giám đốc Sở ký duyệt một số chế độ chính sách đối với người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật như: quyết định giải quyết chế độ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; các văn bản tiếp trình giải quyết chế độ trợ cấp cho tổ chức, cá nhân có khó khăn do đại dịch Covid-19.
           - Phụ trách các đơn vị: Phòng Dạy nghề; Phòng Lao động, Tiền lương & BHXH; Phòng, phòng chống tệ nạn xã hội; Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Nam Định và theo dõi các huyện: 
Giao Thuỷ, Nam Trực, Nghĩa Hưng và Vụ Bản.

Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công

 

Phó giám đốc sở - Vũ Kim Danh
    

 

Chức vụ, chức danh: Ủy viên BCH Đảng bộ Sở - Phó giám đốc Sở

Điện thoại:          

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em; công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác Bảo trợ xã hội - Giảm nghèo, cứu trợ xã hội; công tác Tổng hợp - báo cáo; công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (các phần việc được UBND tỉnh giao cho Ngành) công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng tin học trong cơ quan. Giúp Giám đốc Sở ký duyệt một số chính sách người có công được Giám đốc Sở ủy quyền và một số nhiệm vụ cụ thể về hành chính, nội vụ cơ quan.

- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em & Bình đẳng giới; Phòng Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định và theo dõi các huyện: Trực Ninh, Mỹ Lộc, Xuân Trường và Ý Yên.

Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Vũ Kim Danh - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-STTTT ngày 07/6/2021

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định