Danh Mục Công Khai Ngân Sách
Tình hình thực hiện dự toán
Quyết toán
Dự toán
DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Quyết định số 3620/QĐ-SLĐTBXH v/v công bố công khai dự toán bổ sung thực hiện chính sách trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ202220223620/QĐ-SLĐTBXH06/05/2022
2Quyết định số 3619/QĐ-SLĐTBXH v/v công bố công khai dự toán bổ sung thực hiện chính sách trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ202220223619/QĐ-SLĐTBXH06/05/2022
3Công khai tình hình thực hiện hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định2022202254/TB-SLĐTBXH12/04/2022
4Quyết định 2197/QĐ-SLĐTBXH v/v công bố công khai dự toán bổ sung đợt II để mua sắm quà tặng cho người có công và thân nhân liệt sỹ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022202220222197/QĐ-SLĐTBXH04/04/2022
5Quyết định 2198/QĐ-SLĐTBXH v/v công bố công khai dự toán bổ sung đợt II để tặng quà bằng tiền mặt cho người có công và thân nhân liệt sỹ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022202220222198/QĐ-SLĐTBXH04/04/2022
6Công khai tình hình thực hiện hiện dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định2022202251/TB-SLĐTBXH01/04/2022
7Quyết định số 1579/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/3/2022 v/v công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 202120221579/QĐ-SLĐTBXH1579/QĐ-SLĐTBXH11/03/2022
8Quyết định 472/QĐ-SLĐTBXH v/v công bố công khai dự toán bổ sung để tặng quà bằng tiền mặt cho người có công và thân nhân liệt sỹ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 202220222022472/QĐ-SLĐTBXH24/01/2022
9Quyết định 474/QĐ-SLĐTBXH v/v công bố công khai dự toán bổ sung để mua sắm quà tặng cho người có công và thân nhân liệt sỹ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 202220222022474/QĐ-SLĐTBXH24/01/2022
10Quyết định 475/QĐ-SLĐTBXH v/v công bố công khai dự toán bổ sung để mua sắm quà tặng cho người có công và thân nhân liệt sỹ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 202220222022475/QĐ-SLĐTBXH24/01/2022
11Công khai tình hình thực hiện hiện dự toán ngân sách Quý IV và 6 tháng cuối năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định2022202203/TB-SLĐTBXH13/01/2022
12Quyết định số 15064/QĐ-SLĐTBXH v/v công bố công khai dự toán bổ sung để phục vụ công tác của lực lượng xử phạt hành chính trong lĩnh vực Lao động-TB và XH năm 20212021202115064/QĐ-SLĐTBXH29/12/2021
13Quyết định số 15066/QĐ-SLĐTBXH v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 20222021202115066/QĐ-SLĐTBXH29/12/2021
14Quyết định số 15063/QĐ-SLĐTBXH v/v công bố công khai dự toán bổ sung để phục vụ công tác của lực lượng xử phạt hành chính trong lĩnh vực Lao động-TB và XH năm 20212021202115063/QĐ-SLĐTBXH29/12/2021
15Quyết định số 13714/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/11/2021 v/v công bố công khai dự toán bổ sung hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đợt 01/2021 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021202113714/QĐ-SLĐTBXH13714/QĐ-SLĐTBXH19/11/2021
16Quyết định số 13653/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/11/2021 v/v công bố công khai dự toán điều chỉnh nội dung chi nguồn đảm bảo xã hội năm 2021202113653/QĐ-SLĐTBXH13653/QĐ-SLĐTBXH17/11/2021
17Quyết định 12822/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/10/2021 v/v công bố công khai dự toán bổ sung thực hiện chính sách trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ202112822/QĐ-SLĐTBXH12822/QĐ-SLĐTBXH27/10/2021
18Quyết định 12823/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/10/2021 v/v công bố công khai dự toán bổ sung thực hiện chính sách trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ202112823/QĐ-SLĐTBXH12823/QĐ-SLĐTBXH27/10/2021
19Thông báo số 125/TB-SLĐTBXH vv Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định2021125/TB-SLĐTBXH125/TB-SLĐTBXH13/10/2021
20Quyết định 12379/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/10/2021 v/v công bố công khai dự toán điều chỉnh nội dung chi nguồn đảm bảo xã hội năm 2021202112379/QĐ-SLĐTBXH12379/QĐ-SLĐTBXH13/10/2021
123456

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Vũ Kim Danh - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-STTTT ngày 07/6/2021

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định