Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tiếp cận thông tin

 Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Văn phòng Sở, Điện thoại cơ quan: 0228.3846953, thư điện tử công vụ: soldtbxh@namdinh.chinhphu.vn 

Văn phòng Sở, Ông Vũ Mạnh Dũng - Phó Chánh Văn phòng, Điện thoại di động: 0949.941469; Email: dungsld@gmail.com

................................................................................................................................................................................................................................ 

 

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

 

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai

Bước 2

Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau:

- Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

- Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

Bước 3

Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin:

- Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

- Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

- Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫusố 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

Bước 4

Các Phiếu liên quan đến yêu cầu cung cấp thông tin được gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

- Địa chỉ: 15A Giải Phóng, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Số điện thoại: 0228.3846953, Di động: 0949941469

- Email: soldtbxh@namdinh.chinhphu.vn

  

 ................................................................................................................................................................................................................................

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

(Theo Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

STT

Nội dung

Đường dẫn

I

Danh mục công khai

1

Văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết

2

Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên

Chi tiết

3

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước

Chi tiết

4

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật

Chi tiết

5

Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay

Chi tiết

6

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc

Chi tiết

7

Công khai ngân sách

Chi tiết

8

Danh ba điện thoại công chức cơ quan

Chi tiết

9

Các tin tức, sự kiện nổi bật về các hoạt động của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Chi tiết

10

Kế hoạch - Quy hoạch của ngành

Chi tiết

11

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Chi tiết

12

 Lịch làm việc Lãnh đạo

Chi tiết

 
 
 
 Quyết định ban hành quy chế cung cấp thông tin của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 Ngày 25/10/2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 11585/QĐ-SLĐTBXH về Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định./.             Tải về

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.                              Tải về

Luật tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016, Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 11 đã ban hành Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018./.     Tải về

.............................................................................. 

Công khai Danh mục Thủ tục hành chính

 
 

      Thông báo số 15/TB-SLĐTBXH ngày 16/3/2022 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:     20220316. Thong bao 15 Danh muc TTHC.pdf

...............................................................................................................................................................................................................................

Biểu mẫu

1

Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Mẫu số 01a

2

Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

Mẫu số 01b

3

Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu số 02

4

Mẫusố 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu số 03

5

Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu số 04

6

Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu số 05

7

Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

Mẫu số 06

 

 ................................................................................................................................................................................................................................

Chi phí tiếp cận thông tin 

 Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính:        Chi tiết

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang