Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 82
  • Trong tuần: 2 111
  • Tất cả: 796657
Tiếp cận thông tin

Văn bản chỉ đạo điều hành

Phổ biến giáo dục pháp luật

Báo cáo - Tổng hợp

Thông tin về chương trình dự án

Công mục hỏi đáp

 
......................................................................................................................................................................................................................................
 Quyết định ban hành quy chế cung cấp thông tin của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 Ngày 25/10/2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 11585/QĐ-SLĐTBXH về Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định./.             Tải về

......................................................................................................................................................................................................................................

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.                              Tải về

......................................................................................................................................................................................................................................

Luật tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016, Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 11 đã ban hành Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018./.     Tải về

......................................................................................................................................................................................................................................

Công khai Danh mục Thủ tục hành chính

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Vũ Kim Danh - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-STTTT ngày 07/6/2021

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định