Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/QCPH-SLĐTBXH-CA-VKS 15/08/2022 Quy chế phối hợp điều tra tai nạn lao động chết người và tai nan lao động khác có dấu hiệu tội phạm
Lượt xem: 140
Tải về 2
18-CTr/TU 14/12/2017 Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Lượt xem: 486
Tải về 5
19-CTr/TU 14/12/2017 Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XII) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 408
Tải về 6
10/KH-SLĐTBXH 18/04/2017 Thực hiện Chương trình hành động số 03/CTr-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 459
Tải về 3
18/KH-SLĐTBXH 08/11/2016 Vc tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2017
Lượt xem: 333
Tải về 3
03/CTr-LĐTBXH 30/08/2016 Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 633
Tải về 4
02/CTr-LĐTBXH 29/06/2016 Chương trình hành động thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 456
Tải về 1
01/CTr-LĐTBXH 07/03/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020
Lượt xem: 492
Tải về 6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định