Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Nam Định

Ngày 10-6, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Nam Định. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các huyện, thành phố Nam Định và 226 xã, phường, thị trấn với thành phần tham gia là cán bộ chủ chốt, cán bộ công chức phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải cách hành chính truyền thông các địa phương. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT); các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Để thích ứng với tình hình mới, ngày 27-9-2019 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Đặc biệt, trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cập: "Thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện để phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng chính phủ số". Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện chỉ đạo của Bộ chính trị, Chính phủ, ngày 15-10-2021 BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với ba mục tiêu lớn: Phát triển chính quyền số; Tăng tỷ trọng của Kinh tế số (chiếm khoảng 20% GRDP); Phát triển xã hội số.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc khẳng định: So với nhiều địa phương khác, tỉnh Nam Định chưa mạnh về phát triển công nghiệp, dịch vụ, nguồn thu thấp, nhưng tỉnh đã có cách làm riêng trong xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, cung cấp các dịch vụ tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp… mang lại những kết quả ban đầu rất tích cực. Kiến trúc nền tảng của chính quyền điện tử bước đầu được hình thành; cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông được tăng cường đầu tư và hoạt động ổn định hiệu quả; các hệ thống thông tin trọng yếu được triển khai đồng bộ, kết nối liên thông 4 cấp. Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 (DTI 2020), Nam Định đứng thứ 11/63 tỉnh thành, trong đó chỉ số thành phần về Xã hội số Nam Định đứng thứ 5/63 tỉnh thành. Tuy nhiên, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh vẫn là một khái niệm mới, nhiều cán bộ, đảng viên chưa hiểu thấu đáo và còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại cơ quan, đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, hiệu quả. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: nghiên cứu, tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm về chuyển đổi số của các chuyên gia; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền đến mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân về chuyển đổi số, các tổ chức, doanh nghiệp. Mỗi tổ chức và cấp chính quyền phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chọn đúng việc cần làm trước và phải làm được; tận dụng nguồn nhân lực sẵn có, nguồn lực bên ngoài, sự giúp đỡ của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ TT và TT, để tiến hành chuyển đổi số. Thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số. Chuyển đổi số là một việc khó nhưng là xu hướng tất yếu khách quan, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã - hội nhanh và bền vững; vì thế phải tiến hành khẩn trương, kiên trì, liên tục; kế thừa những thành tựu phát triển công nghệ, các ứng dụng và dữ liệu số đã có, đi đôi với đổi mới sáng tạo, thường xuyên tổng kết, đánh giá để có những bước đi phù hợp tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày chuyên đề
Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày chuyên đề "Tổng quan về chuyển đổi số, một số kết quả chủ yếu và định hướng thực hiện chuyển đổi số tỉnh Nam Định".

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Thứ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Huy Dũng triển khai chuyên đề "Tổng quan về chuyển đổi số, một số kết quả chủ yếu và định hướng thực hiện chuyển đổi số tỉnh Nam Định"; chia sẻ những mục tiêu, yêu cầu chung, cách làm và những vấn đề cốt lõi cần quan tâm để thực hiện thành công chuyển đổi số của quốc gia nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng. Đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) triển khai chuyên đề "Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Nam Định dựa trên nền tảng sàn thương mại điện tử"; lãnh đạo Sở TT và TT triển khai những kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15-10-2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; những vấn đề cốt lõi cần quan tâm triển khai./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang