Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10): Tuyên truyền, thúc đẩy người dân chung sức chuyển đổi số

(https://chuyendoiso.namdinh.gov.vn/) Chuyển đổi số (CĐS) nhằm tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới, đó là nội dung chính của chủ đề ngày CĐS quốc gia 10-10 năm nay. Hưởng ứng chủ đề này, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT), các sở, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng để lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của CĐS đối với phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy sự vào cuộc đồng bộ ở các cấp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân để tham gia, hành động, bảo đảm sự thành công của CĐS.

anh tin bai

Cán bộ phường Trần Quang Khải (thành phố Nam Định) hướng dẫn người dân sử dụng chữ ký số ứng dụng trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính toàn trình.

 

Trong đó, đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở và trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử các cơ quan Nhà nước về những hoạt động hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia; kết quả đạt được, vai trò, lợi ích của CĐS đối với phát triển kinh tế - xã hội nói chung, với người dân, doanh nghiệp nói riêng. Tổ chức phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ CĐS năm 2023 trong các cơ quan Nhà nước, góp phần phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và đô thị thông minh. Tổ chức các hội nghị về CĐS cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn với hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10); phát động chương trình cấp chữ ký số công cộng, góp phần thúc đẩy người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; CĐS cho các ngành, lĩnh vực và các tổ chức chính trị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh… nhằm tạo tiền đề thúc đẩy thực hiện CĐS trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; khuyến khích người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy lộ trình thực hiện CĐS của các ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở đó, rất nhiều hoạt động cụ thể hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia năm 2023 được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp viễn thông và tổ công nghệ số cộng đồng triển khai đồng loạt.

Sở TT và TT tổ chức tuyên truyền về CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh; tổ chức đánh giá mô hình phát triển kinh tế số tiêu biểu để rút kinh nghiệm trước khi tiếp tục hỗ trợ số hóa các làng nghề truyền thống trên địa bàn. Các doanh nghiệp viễn thông đang nỗ lực đưa ứng dụng số trong thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số vào thực tế cuộc sống. VNPT Nam Định tập trung hỗ trợ người dân sử dụng chữ ký số làm cơ sở để thực hiện các giao dịch điện tử nói chung và là điều kiện quyết định để người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình. Viettel Nam Định nỗ lực đưa hệ sinh thái xã hội số phục vụ người dân qua việc tổ chức xây dựng thí điểm mô hình xã CĐS với việc phổ cập thanh toán số trong chi trả lương, trợ cấp cho cán bộ, công chức, người hưởng chế độ chính sách; xây dựng tuyến phố thương mại không dùng tiền mặt và hướng dẫn người dân thanh toán trực tuyến các dịch vụ điện, nước và các khoản chi trả trong trường học. Bên cạnh đó, để có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, các hoạt động phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày CĐS quốc gia năm 2023 được Sở TT và TT, các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông tuyên truyền khuyến khích đăng tải bộ nhận diện trên trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng, các trang web, ứng dụng di động của các sở, ngành, địa phương và trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày CĐS quốc gia 10-10-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức hưởng ứng ngày CĐS quốc gia gắn với Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh, trong đó triển khai các nội dung học tập kiến thức CĐS trên môi trường mạng, trên hệ thống nền tảng học trực tuyến mở đại trà. Các huyện, thành phố xây dựng chương trình tuyên truyền CĐS tới từng hộ gia đình và phối hợp các doanh nghiệp viễn thông, Bưu điện tỉnh tổ chức hướng dẫn người dân tạo lập, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, VssID, Hồ sơ sức khỏe điện tử, sử dụng dịch vụ số do các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp cung ứng; hỗ trợ người dân đưa nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử Voso và Postmart... Đặc biệt, các sở, ngành, địa phương tập trung thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan Nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp; trong đó đều tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức và đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử...

Sự nỗ lực của các ngành, các địa phương và doanh nghiệp bưu chính viễn thông, tinh thần hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia (10-10) góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của CĐS và thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về CĐS, thực hiện có hiệu quả lộ trình CĐS của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang