Danh Mục Công Khai Ngân Sách
Tình hình thực hiện dự toán
Quyết toán
Dự toán
CÔNG KHAI Tình hình thực hiện dự toán
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý III năm 2023202302402410/10/2023
2Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2023202302402410/07/2023
3Thông báo số 83/TB-SLĐTBXH ngày 07/7/2023 Công khai thực hiện tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định2023202383/TB-SLĐTBXH07/07/2023
4Thông báo số 25/TB-SLĐTBXH ngày 14/4/2023 Công khai thực hiện tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định202325/TB-SLĐTBXH25/TB-SLĐTBXH14/04/2023
5Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023202302402410/03/2023
6Thông báo số 08/TB-SLĐTBXH ngày 08/02/2023 Công khai thực hiện tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định202308/TB-SLĐTBXH08/TB-SLĐTBXH08/02/2023
7Thông báo số 05/TB-SLĐTBXH ngày 13/01/2023 Công khai thực hiện tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV và 6 tháng cuối năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định202305/TB-SLĐTBXH05/TB-SLĐTBXH13/01/2023
8Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 20222023năm 2022năm 202210/01/2023
9Quyết định số 17809/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 v/v công bố công khai kế hoạch vốn năm 2022 Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà để xe và xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản quà tặng, hàng viện trợ cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội202217809/QĐ-LĐTBXH17809/QĐ-LĐTBXH30/12/2022
10Thông báo số 148/TB-SLĐTBXH vv Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định2022148/TB-SLĐTBXH148/TB-SLĐTBXH12/10/2022
11Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 20222022Quý 3Quý 310/10/2022
12Thông báo số 128/TB-SLĐTBXH vv Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định2022128/TB-SLĐTBXH128/TB-SLĐTBXH12/07/2022
13Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 20222022Quý 2Quý 211/07/2022
14Công khai tình hình thực hiện hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định202254/TB-SLĐTBXH54/TB-SLĐTBXH12/04/2022
15Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 20222022Quý 1Quý 111/04/2022
16Công khai tình hình thực hiện hiện dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định202251/TB-SLĐTBXH51/TB-SLĐTBXH01/04/2022
17Công khai tình hình thực hiện hiện dự toán ngân sách Quý IV và 6 tháng cuối năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định202203/TB-SLĐTBXH03/TB-SLĐTBXH13/01/2022
18Thông báo số 125/TB-SLĐTBXH vv Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định2021125/TB-SLĐTBXH125/TB-SLĐTBXH13/10/2021
19Thông báo số 98/TB-SLĐTBXH ngày 05/7/2021 Công khai thực hiện tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II và 6 tháng đầu năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định202198/TB-SLĐTBXH98/TB-SLĐTBXH05/07/2021
20Thông báo số 29/TB-SLĐTBXH ngày 09/4/2021 vv Công khai thực hiện tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định202129/TB-SLĐTBXH29/TB-SLĐTBXH09/04/2021
12

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định