Danh Mục Công Khai Ngân Sách
Tình hình thực hiện dự toán
Quyết toán
Dự toán
CÔNG KHAI Dự toán
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Thông báo số 104/TB-SLĐTBXH ngày 13/10/2023 Công khai thực hiện tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định2023104/TB-SLĐTBXH104/TB-SLĐTBXH13/10/2023
2Quyết định số 4927/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/4/2023 về việc công bố công khai dự toán bổ sung để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 202320234927/QĐ-SLĐTBXH4927/QĐ-SLĐTBXH13/04/2023
3Quyết định số 4928/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/4/2023 về việc công bố công khai dự toán bổ sung để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 202320234928/QĐ-SLĐTBXH4928/QĐ-SLĐTBXH13/04/2023
4Quyết định số 4182/QĐ-LĐTBXH ngày 04/4/2023 v/v công bố công khai dự toán bổ sung thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí20234182/QĐ-LĐTBXH4182/QĐ-LĐTBXH04/04/2023
5Quyết định số 4183/QĐ-LĐTBXH ngày 04/4/2023 v/v công bố công khai dự toán bổ sung thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí20234183/QĐ-LĐTBXH4183/QĐ-LĐTBXH04/04/2023
6Quyết định số 2799/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/3/2023 v/v công bố công khai dự toán bổ sung đợt III để tặng quà cho người có công và thân nhân liệt sỹ nhân dịp tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 202320232799/QĐ-SLĐTBXH2799/QĐ-SLĐTBXH10/03/2023
7Quyết định số 2800/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/3/2023 v/v công bố công khai dự toán bổ sung đợt III để tặng quà cho người có công và thân nhân liệt sỹ nhân dịp tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 202320232800/QĐ-SLĐTBXH2800/QĐ-SLĐTBXH10/03/2023
8Quyết định số 1118/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/02/2023 v/v công bố công khai dự toán bổ sung đợt II để tặng quà cho người có công và thân nhân liệt sỹ nhân dịp tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 202320231118/QĐ-SLĐTBXH1118/QĐ-SLĐTBXH03/02/2023
9Quyết định số 1119/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/02/2023 v/v công bố công khai dự toán bổ sung đợt II để tặng quà cho người có công và thân nhân liệt sỹ nhân dịp tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 202320231119/QĐ-SLĐTBXH1119/QĐ-SLĐTBXH03/02/2023
10Quyết định số 775/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/01/2023 v/v công bố công khai dự toán bổ sung để tặng quà cho người có công và thân nhân liệt sỹ nhân dịp tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 20232023775/QĐ-SLĐTBXH775/QĐ-SLĐTBXH13/01/2023
11Quyết định số 776/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/01/2023 v/v công bố công khai dự toán bổ sung để tặng quà cho người có công và thân nhân liệt sỹ nhân dịp tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 20232023776/QĐ-SLĐTBXH776/QĐ-SLĐTBXH13/01/2023
12Quyết định số 17803/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2022 v/v công bố công khai dự toán bổ sung để đảm bảo công tác xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2022202217803/QĐ-SLĐTBXH17803/QĐ-SLĐTBXH30/12/2022
13Quyết định số 17804/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2022 v/v công bố công khai dự toán bổ sung để đảm bảo công tác xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2022202217804/QĐ-SLĐTBXH17804/QĐ-SLĐTBXH30/12/2022
14Quyết định số 17672/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/12/2022 v/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định202217672/QĐ-SLĐTBXH17672/QĐ-SLĐTBXH28/12/2022
15Quyết định số 17673/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/12/2022 v/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định202217673/QĐ-SLĐTBXH17673/QĐ-SLĐTBXH28/12/2022
16Quyết định số 16066/QĐ-SLĐTBXH ngày 01/12/2022 v/v công bố công khai dự toán bổ sung để thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ202216066/QĐ-SLĐTBXH16066/QĐ-SLĐTBXH01/12/2022
17Quyết định số 16067/QĐ-SLĐTBXH ngày 01/12/2022 v/v công bố công khai dự toán bổ sung để thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ202216067/QĐ-SLĐTBXH16067/QĐ-SLĐTBXH01/12/2022
18Quyết định số 15466/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/11/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh nội dung chi nguồn Đảm bảo xã hội năm 2022202215466/QĐ-SLĐTBXH15466/QĐ-SLĐTBXH22/11/2022
19Quyết định số 15467/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/11/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh nội dung chi nguồn Đảm bảo xã hội năm 2022202215467/QĐ-SLĐTBXH15467/QĐ-SLĐTBXH22/11/2022
20Quyết định 14359/QĐ-SLĐTBXH v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022202214359/QĐ-SLĐTBXH14359/QĐ-SLĐTBXH03/11/2022
1234567

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định