Danh Mục Công Khai Ngân Sách
Tình hình thực hiện dự toán
Quyết toán
Dự toán
CÔNG KHAI Quyết toán
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Quyết định số 19579/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/11/2023 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định202319579/QĐ-SLĐTBXH19579/QĐ-SLĐTBXH13/11/2023
2Quyết định số 18170/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/10/2023 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022202318170/QĐ-SLĐTBXH18170/QĐ-SLĐTBXH20/10/2023
3Quyết định số 1307/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/02/2023 v/v công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 202220231307/QĐ-SLĐTBXH1307/QĐ-SLĐTBXH09/02/2023
4Quyết định số 17811/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2022 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định202217811/QĐ-SLĐTBXH17811/QĐ-SLĐTBXH30/12/2022
5Quyết định số 7868/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/7/2022 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 202120227868/QĐ-SLĐTBXH7868/QĐ-SLĐTBXH12/07/2022
6Quyết định số 1579/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/3/2022 v/v công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 202120221579/QĐ-SLĐTBXH1579/QĐ-SLĐTBXH11/03/2022
7Quyết định số 4797; 4798 V/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 202020214797/QĐ-SLĐTBXH;4798/QĐ-SLĐTBXH4797/QĐ-SLĐTBXH;4798/QĐ-SLĐTBXH07/05/2021
8Quyết định số 13041/QĐ-SLĐTBXH ngày 04/9/2020 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định202013041/QĐ-SLĐTBXH13041/QĐ-SLĐTBXH04/09/2020
9Quyết định số 13044/QĐ-SLĐTBXH ngày 04/9/2020 vv công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019202013044/QĐ-SLĐTBXH13044/QĐ-SLĐTBXH04/09/2020
10Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư năm 20192020Năm 2019792/QĐ-SLĐTBXH22/01/2020
11Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư năm 2019. Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định2020Năm 2019793/QĐ-SLĐTBXH22/01/2020
12Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động-TB và XH20197126/QĐ-SLĐTBXH7126/QĐ-SLĐTBXH04/07/2019
13Phụ lục Quyết định số 7126 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động-TB và XH20197126/QĐ-SLĐTBXH7126/QĐ-SLĐTBXH04/07/2019
14Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 201820197125/QĐ-SLĐTBXH7125/QĐ-SLĐTBXH04/07/2019

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định