Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 169
  • Trong tuần: 4 111
  • Tất cả: 1058304
Biểu công khai phí, lệ phí thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

STT

TÊN TTHC

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

600.000 đồng

Nghị quyết số 83/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

Hình thức: nộp lệ phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

2

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

450.000 đồng

3

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

450.000 đồng

4

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

- Gia hạn: 1.200.000 đồng;

- Sửa đổi bổ sung:

500.000 đồng.

Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính

Hình thức: nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

5

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

1.200.000 đồng

Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính

Hình thức: nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định