Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Nghị Quyết số 17-NQ/ĐU ngày 21/03/2016: Nghị Quyết Ban chấp hành Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Thực hiện chương trình công tác năm 2016. BCH Đảng bộ Sở Lao động - TB và XH họp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2016 và thống nhất lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2016. Sau khi thảo luận, BCH Đảng bộ Sở ra Nghị quyết: nhất trí thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng Quý I năm 2016 và triển khai lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của Đảng bộ Quý II năm 2016

1. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và lãnh đạo các đoàn thể:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng công tác giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị, tinh thần phục vụ đối với các diện đối tượng thuộc ngành quản lý.

- Lãnh đạo các Chi bộ duy trì tốt nề nếp sinh hoạt đảng, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt Chi bộ. Chú trọng công tác phát triển Đảng, giới thiệu quần chúng ưu tú với Đảng.

- Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa, phát hiện các biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên. Thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định các chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát theo chỉ đạo của cấp ủy Đảng cấp trên.

- Lãnh đạo các tổ chức, các đoàn thể quần chúng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động để thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào nhằm động viên, khích lệ, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

2. Công tác tổ chức:

- Thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Phó Giám đốc Sở theo thông báo số 383/TB-BTCTU ngày 18/3/2016 của Ban tổ chức Tỉnh ủy.

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Lao động - TB và XH tỉnh Nam Định và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Nam Định ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Lao động - TB và XH theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Liên tịch Bộ LĐTBXH - Bộ Nội vụ.

- Xây dựng phương án và thực hiện sắp xếp lại tổ chức Trung tâm Giáo dục,  Chữa bệnh - Lao động Xã hội Nam Phong.

- Rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Hướng dẫn, triển khai kịp thời các chế độ, chính sách về Lao động, Tiền lương, BHXH; Triển khai hoạt động tuyên truyền Pháp luật về Lao động, Tiền lương - BHXH, tập trung vào đối tượng là người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra tranh chấp lao động; Triển khai hoạt động tập huấn và bồi dưỡng năng cao kiến thức về pháp luật về Lao động, Tiền lương, BHXH cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lao động; đội ngũ hòa giải viên lao động cấp huyện và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai ghi chép cung - cầu lao động năm 2016 cho các huyện, thành phố; Tổ chức Đoàn kiểm tra việc ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động năm 2015; Xây dựng phương án huy động và sử dụng nhân lực phục vụ công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2016. Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động (điều phối cung, cầu lao động tham gia XKLĐ; tuyên truyền đẩy mạnh công tác vận động lao động cư trú bất hợp pháp về nước…).

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2016 và tổ chức triển khai thưc hiện; Tiếp tục triển khai công tác dạy nghề cho người khuyết tật theo quyết định 1019/QĐ-TTg; Tổ chức Hội thi tay nghề giỏi cấp tỉnh năm 2016, Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm năm 2016 và tham dự Hội thi cấp Quốc gia.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng năm 2016.

- Tiếp tục tổ chức tra cứu hồ sơ liệt sỹ, hoàn chỉnh phiếu và nhập dữ liệu điều tra thông tin về liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ theo kế hoạch và báo cáo Bộ Lao động - TB và XH theo quy định.

- Ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu triển khai các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015) và các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại tỉnh.

- Triển khai, tổ chức thu thập thông tin hộ gia đình có người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; thu thập đặc điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 trên địa bàn các huyện, thành phố. Tổ chức đoàn đại biểu dự Hội nghị biểu dương Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ V, năm 2016.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch triển khai Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chế độ với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND của UBND tỉnh về đổi mới công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy một số đơn vị thuộc Sở; tổ chức rà soát, đánh giá Đề án vị trí việc làm gắn với Đề án tinh giản biên chế. Ban hành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2016 - 2020 của Ngành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 và Kế hoạch kiểm soát, rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2016.

- Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán các nguồn kinh phí: Trợ cấp ưu đãi người có công, kinh phí hoạt động bộ máy, kinh phí đảm bảo xã hội của ngành, kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo, kinh phí các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu và nguồn kinh phí khác thuộc ngành Lao động - TB và XH quản lý đảm bảo đúng chế độ tài chính hiện hành.

- Thường trực tiếp công dân, xử lý, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 20 cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tự kiểm tra và phúc tra công tác phòng, chống lụt bão tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang