Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Nghị Quyết số 03-NQ/ĐU ngày 29/6/2015: Nghị Quyết Ban chấp hành Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Thực hiện chương trình công tác năm 2015. BCH Đảng bộ Sở Lao động - TB và XH họp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 và thống nhất lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Sau khi thảo luận, BCH Đảng bộ Sở ra Nghị quyết: nhất trí thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2015

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng công tác giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, ngành quản lý. Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 70 năm thành lập ngành Lao động - TB và XH; 70 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ khối và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XIX tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tuyên truyền và lãnh đạo các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày thương binh Liệt sỹ.

- Lãnh đạo các Chi bộ duy trì tốt nề nếp sinh hoạt đảng, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt Chi bộ. Chú trọng công tác phát triển Đảng, giới thiệu quần chúng ưu tú với Đảng.

- Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa, phát hiện các biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên. Thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định các chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy Đảng cấp trên.

- Tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong đảng bộ, đánh giá, phân loại đảng viên, chi bộ đảng.

- Lãnh đạo các tổ chức, các đoàn thể quần chúng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động để thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào nhằm động viên, khích lệ, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền Pháp luật lao động, tập trung vào đối tượng là người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra tranh chấp lao động. Đánh giá, xây dựng báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Bộ luật lao động năm 2012.

- Triển khai các hoạt động trong Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề năm 2015 như: xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ ghi chép cung - cầu lao động, các chính sách về Việc làm...

- Đôn đốc, tiếp nhận, theo dõi giám sát việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý. Tiếp nhận, cho ý kiến về kế hoạch sử dụng lao động, tiếp nhận, thẩm định việc xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với viên chức quản lý tại các công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tăng cường các hoạt động quản lý Nhà nước về Bảo hiểm thất nghiệp và công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như: công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra giám sát…

- Triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên đóng trên địa bàn các huyện, thành phố, các khu công nghiệp và tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lao động tại địa phương, việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, Bảo hiểm xã hội, công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp; …

- Triển khai xây dựng Đề án “Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định”.

- Tiếp tục tổ chức đưa người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng người có công theo kế hoạch. Đồng thời, giải quyết chế độ điều dưỡng tại gia đình đối với người có công với cách mạng theo quy định.

- Triển khai thực hiện phương án điều tra thông tin về liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, mộ liệt sỹ và Nghĩa trang liệt sỹ tại tỉnh Nam Định theo Kế hoạch số 301/KH-NCC ngày 27/02/2015 của Cục Người có công - Bộ Lao động - TB và XH.

- Tiếp tục xét duyệt hồ sơ Người có công và thân nhân của họ theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức khánh thành Đài tưởng niệm liệt sỹ Hà Nam Ninh tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; Triển khai các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2015) và các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại tỉnh.

- Tập trung tuyên truyền, triển khai hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực Bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH;  đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp  xã hội tại cộng đồng, phát hiện chấn chỉnh các tồn tại, tiếp tục hướng dẫn các địa phương để thực hiện đúng quy trình, thủ tục, chế độ chính sách đối với đối tượng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, dự án, hoạt động giảm nghèo và thực hiện quy trình điều tra, xác định hộ nghèo.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc các dự án, mô hình bảo vệ chăm sóc trẻ em. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, hỗ trợ phẫu thuật cho các trẻ em bị khuyết tật.

- Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền về điều trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Tập trung tuyên truyền, vận động người nghiện vào cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm. Đảm bảo các điều kiện phục vụ và nâng cao chất lượng chất cai nghiện tự  nguyện. Tiếp tục triển khai các hoạt động của mô hình phòng ngừa, giảm tác hại của tệ nạn mại dâm. Tăng cường kiểm tra liên ngành 178 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Đánh giá, báo cáo kết quả xây dựng mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, điều trị cho người nghiện ma túy tại cộng đồng. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện: Đề án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy; Chương trình hành động phòng chống mại dâm; Tiểu Đề án 2 thuộc Đề án 3 Chương trình phòng chống tội phạm mua bán người.

- Tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, tập huấn nghiệp vụ Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phối hợp với Sở VHTTDL triển khai, thực hiện mô hình hỗ trợ làng, xã xây dựng, sửa đổi quy ước hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; Phối hợp với Phòng Lao động - TB và XH huyện Nghĩa Hưng  về việc triển khai, thực hiện mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại xã Nghĩa Trung.

- Thực hiện sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp của ngành cho phù hợp với điều kiện thực tế của nhiệm vụ (Hai đơn vị trung tâm CB-GD-LĐXH, trung tâm điều dưỡng NCC); chuẩn bị điều kiện để xây dựng trụ sở làm việc của Sở.

- Thường trực tiếp công dân, xử lý, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 10 cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai Hội nghị điển hình tiên tiến và báo cáo đánh giá, biểu dương phong trào thi đua 5 năm (2010-2015).

- Triển khai các hoạt động chào mừng 70 năm thành lập Ngành (28/8/1945 - 28/8/2015).

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong đó chú trọng đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật phòng chống tham nhũng.

- Hoàn thành báo cáo quyết toán kinh phí năm 2014 toàn Ngành gửi Sở Tài chính và báo cáo Bộ Lao động  TB và XH.

- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang