Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số (KTS) và xã hội số (XHS) giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược), ngày 5-8-2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh hiệu quả, đúng mục tiêu; làm căn cứ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, tổ chức, doanh nghiệp triển khai phát triển KTS và XHS trong hoạt động của ngành, cơ quan, đơn vị mình.

Kế hoạch của UBND tỉnh đã đặt ra 6 mục tiêu cụ thể về phát triển KTS (Tỷ trọng KTS đạt 20% GDP; Tỷ trọng KTS trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%; tỷ lệ nhân lực lao động KTS trong lực lượng lao động đạt trên 2%) và 11 mục tiêu phát triển XHS đến năm 2025. UBND tỉnh cũng đề ra 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát triển nền móng KTS và XHS (phát triển thể chế, hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu số, an toàn thông tin mạng và an ninh, nhân lực số, kỹ năng số, công dân số và văn hóa số, doanh nghiệp số, thanh toán số); phát triển KTS và XHS theo các ngành, lĩnh vực (nông nghiệp và nông thôn, y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm và an sinh xã hội, thương mại, công nghiệp và năng lượng, văn hóa, thể thao và du lịch, tài nguyên và môi trường).

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Kế hoạch của UBND tỉnh đưa ra 6 nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy; hợp tác; truyền thông nâng cao nhận thức; đo lường, giám sát triển khai; tài chính và nhóm giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của phát triển KTS, XHS. Một số nội dung giải pháp cụ thể là đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, tổ chức các Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng thôn, tổ dân phố để phổ biến hướng dẫn, trợ giúp người dân sử dụng công nghệ số và các nền tảng số “Make in Việt Nam”; tăng cường hợp tác giữa cơ quan Nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài nước; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân và thu hút nguồn lực, tri thức, chuyển giao công nghệ số vào tỉnh… UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện các nội dung của Kế hoạch 105 cho các sở, ban, ngành, địa phương, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và trách nhiệm của cộng đồng tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển KTS, XHS nêu trên./.

Thanh Thúy

(Trích nguồn: http://baonamdinh.vn/)

Kế hoạch số 105/KH-UBND KH 105.pdf 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang