Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 

Số hóa hồ sơ giấy tờ trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhằm hình thành Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Cổng dịch vụ công của tỉnh. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số. Lộ trình áp dụng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8-4-2022 của Chính phủ là: ở cấp bộ, cấp tỉnh được thực hiện kể từ ngày 1-6-2022; cấp huyện kể từ ngày 1-12-2022; cấp xã từ ngày 1-6-2023. Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu quy định tại phụ lục kèm theo Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) thì được thực hiện từ ngày 1-7-2022.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm "một cửa" điện tử.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, tiếp nhận, chuyển giao các văn bản hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ số hóa trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” cho đội ngũ cán bộ, công chức đảm trách nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Sở TT và TT phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử để xây dựng Hệ thống quản lý thông tin số hóa giải quyết TTHC của tỉnh; bám sát hướng dẫn tại Văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21-12-2021 của Văn phòng Chính phủ tổ chức kết nối, tích hợp, chia sẻ hiệu quả dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC gồm: tích hợp, kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Hệ thống thông tin điều hành của Chính phủ về TTHC, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và các hệ thống, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác của các bộ, ngành Trung ương. Sở TT và TT còn tập trung cấp chữ ký số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ giải quyết TTHC ở bộ phận “một cửa”. Sở Nội vụ đã tập trung hướng dẫn việc rà soát, phân loại, lập danh mục văn bản thuộc kết quả TTHC còn hiệu lực đang được cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, lưu trữ bằng giấy để thực hiện số hóa theo quy định. Trên cơ sở đó, các ngành, các địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chú trọng kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức liên quan nghiêm túc thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC ngay trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở TT và TT Vũ Trọng Quế, tiến độ thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC nhìn chung còn chậm. Đến đầu tháng 8-2022, tại cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã mới số hóa được 20% khối lượng công việc. Trong đó, tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng cho lần sau còn thấp; chủ yếu các hồ sơ đã được số hóa mới chỉ dừng ở mức chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử ở giai đoạn tiếp nhận hồ sơ, mà chưa thực hiện đầy đủ quy trình số hóa tại giai đoạn xử lý, trả kết quả theo đúng quy định. 

Nguyên nhân của tình trạng chậm tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được xác định do đây là vấn đề mới; nhiều cán bộ, công chức làm nhiệm vụ vẫn coi đây là công việc của bộ phận công nghệ hoặc nhóm chuyên môn về dữ liệu mà không số hóa ngay trong quá trình xử lý công việc ở khâu của mình. Bên cạnh đó, một số sở, ngành, địa phương chậm tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giải quyết TTHC ở bộ phận “một cửa” nên cán bộ thực thi còn lúng túng, hiểu chưa thống nhất trong quá trình thực hiện. Một số sở, ngành chưa hoàn thành việc hợp nhất, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu số hóa theo đúng quy định. Một số bộ, ngành chậm chuẩn hóa thông tin, mã số kết quả giải quyết TTHC, thành phần hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để làm cơ sở thống nhất mã loại giấy tờ trên toàn quốc phục vụ việc chia sẻ, tái sử dụng hồ sơ, giấy tờ. Việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC còn chậm…

Để đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các bộ phận liên quan để nâng cao nhận thức, tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ bảo đảm triển khai các nhiệm vụ số hóa thống nhất, hiệu quả. Bám sát tiến độ của cấp Trung ương để ngay sau khi các bộ, ngành thống nhất mã số kết quả TTHC, thành phần hồ sơ của TTHC thì đẩy nhanh tiến độ cập nhật, kết nối, chia sẻ, tái sử dụng kết quả số hóa theo đúng quy định. Trong đó, từ nay đến cuối năm cần tập trung thực hiện có hiệu quả đối với Hệ thống, cơ sở dữ liệu: Đăng ký doanh nghiệp; quản lý đầu tư nước ngoài; giấy phép lái xe; giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe tô; hộ tịch điện tử; lý lịch tư pháp; đăng ký, cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh. Đặc biệt, các sở, ngành có các TTHC trong số 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 cần có hướng dẫn cụ thể việc số hóa trong quá trình xử lý hồ sơ để các địa phương thống nhất thực hiện và có thể làm cơ sở đề xuất giải pháp nhân rộng ra các thủ tục, dịch vụ khác. 

Sở TT và TT đảm bảo việc vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh, Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân thông suốt; hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện số hóa, lưu trữ, sử dụng kết quả giải quyết TTHC; định hướng tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia tạo lập, sử dụng kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đặc biệt, các huyện, thành phố phải phối hợp với Sở TT và TT tăng cường tập huấn trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho các phòng, ban chuyên môn; tăng cường tuyên truyền để các cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giải quyết TTHC ở bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã hiểu đây là nhiệm vụ khó song là xu hướng tất yếu và phải quyết tâm cao thực hiện thành công; đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang