Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách đối với người cao tuổi

Đây là một trong những nội dung tại Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 6/4, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. 

anh tin bai
(ảnh minh họa)
Thủ tướng nhấn mạnh, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là một trong những chính sách lớn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến người cao tuổi đã được ban hành trong những năm qua, thể hiện rất rõ quan điểm nhân văn, khoa học, tiến bộ của Đảng và Nhà nước ta đối với người cao tuổi.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mới đây tiếp tục khẳng định: Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình. Kính trọng, bảo vệ và chăm sóc người cao tuổi. Bảo trợ, giúp đỡ những người cao tuổi gặp khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa; đồng thời, đánh giá “Xu hướng già hoá dân số nhanh” là một trong những thách thức lớn mà Việt Nam phải giải quyết.
Trước yêu cầu đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Huy động nguồn lực xã hội hóa, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; tập hợp đông đảo hơn nữa hội viên tham gia Hội và các phong trào thi đua của Hội; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cụ thể hóa và lãnh đạo triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người cao tuổi; quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI.
Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của người cao tuổi, Hội người cao tuổi và công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi.
Đồng thời, tiếp tục khuyến khích người cao tuổi phát huy những kinh nghiệm quý báu, tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động chính trị - xã hội, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự; phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi”; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”.
Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi để kịp thời thông tin, phản ánh đến các cấp có thẩm quyền để tập trung giải quyết, khắc phục, tháo gỡ, bảo đảm các quyền lợi của người cao tuổi được thực hiện đầy đủ.
Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi, liên quan đến người cao tuổi; tham gia góp ý và phản biện xã hội trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Ngoài ra, phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu, khảo sát học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong nước, khu vực và quốc tế; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021; ký kết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án liên quan đến công tác người cao tuổi.
Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí với các kiến nghị cụ thể của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, trong đó, đối với đề nghị tham gia xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi, Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi, trong đó, tập trung nghiên cứu điều chỉnh về các vấn đề mới, cấp thiết, sát với tình hình thực tiễn.

Về đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách đối với người cao tuổi và chủ trương hỗ trợ nhóm người cao tuổi chưa có bảo hiểm y tế, Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; trên cơ sở đó, đề xuất hoàn thiện các chế độ, chính sách, pháp luật về người cao tuổi, trong đó có việc nghiên cứu hỗ trợ hợp lý đối  với nhóm người cao tuổi chưa có bảo hiểm y tế./. 

(Trích nguồn: http://molisa.gov.vn/)

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang