Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 4 079
  • Tất cả: 1058272
Chính sách về cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 6

Điều kiện cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức từ 15/6/2023, bỏ thông tư về xét nâng ngạch với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu... là một trong những chính sách về cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 6/2023.  

Mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập từ 20/6/2023

Mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập từ 20/6/2023 là nội dung được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư 5/2023/TT-BNV ngày 3/5/2023 hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo đó, từ ngày 20/6/2023 sẽ áp dụng mẫu hợp đồng lao động (Phụ lục II) đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều kiện cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức từ 15/6/2023
Điều kiện cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức từ 15/6/2023 là nội dung tại Thông tư 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP và Nghị định 89/2021/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
Theo đó, chứng chỉ chương trình bồi dưỡng được cấp cho học viên có đủ các điều kiện sau đây:
- Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng.
- Có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án phải đạt từ 50% số điểm trở lên theo thang điểm quy định của chương trình.
- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế, nội quy học tập của Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu.
Thông tư 03/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.
Bỏ thông tư về xét nâng ngạch với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu 
Đây là nội dung tại Thông tư 04/2023/TT-BNV ngày 3/5/2023 về việc bãi bỏ Thông tư 03/2008/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
Cụ thể, từ ngày 25/6/2023, bãi bỏ toàn bộ Thông tư 03/2008/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.
Thông tư 04/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 25/6/2023.
Từ 30/6/2023, áp dụng Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 17/5/2033, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 356/QĐ-BNV về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.
Theo đó, đối tượng áp dụng Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước gồm:
- Các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.
- Tòa án nhân dân Tối cao.
- Viện kiểm sát nhân dân.
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- Văn phòng Quốc hội.
- Kiểm toán Nhà nước.
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.
- Các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương.
Mục đích của việc sử dụng Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức như sau:
- Thống nhất và đồng bộ các thông điệp dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ giữa các Hệ thống thông tin (HTTT)/CSDL về CBCCVC của các bộ, ngành, địa phương (BNĐP) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý.
- Chuẩn hóa các dịch vụ cung cấp dữ liệu hướng tới một dịch vụ cung cấp cho nhiều mục đích khác nhau, nhiều cơ quan khác nhau; hạn chế phát sinh nhiều dịch vụ chia sẻ dữ liệu đặc thù.
- Đơn giản hóa quá trình vận hành việc đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC; tạo điều kiện về kỹ thuật kết nối chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn với nhiều cơ quan, tổ chức; hạn chế việc trao đổi thủ công.
- Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức chuẩn bị sẵn các điều kiện, đảm bảo sự tương thích sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu đến CSDLQG về CBCCVC ngay từ khi thiết kế, xây dựng HTTT có liên quan đến CBCCVC.

(Trích nguồn: http://molisa.gov.vn/)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định