Tổng số: 1115
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
31/KH-SLĐTBXH 11/07/2022 Kế hoạch 31 Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 23
Tải về 0
634/QĐ-LĐTBXH 02/06/2021 Quyết định về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động-Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 27
Tải về 1
463/STTTT-CNT 01/07/2022 V/v rà soát, ngăn chặn nguy cơ tấn công APT
Lượt xem: 16
Tải về 0
16/2022/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
Lượt xem: 34
Tải về 0
1198/SLĐTBXH-VP 28/06/2022 Công văn 1198 về hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH" tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026
Lượt xem: 31
Tải về 0
1199/SLĐTBXH-VP 28/06/2022 Công văn 1199 về xét tặng Kỷ niệm chương Ngành LĐTBXH
Lượt xem: 37
Tải về 0
1197/SLĐTBXH-VP 28/06/2022 Công văn 1197 về đăng ký số TK chuyển tiền khen thưởng
Lượt xem: 24
Tải về 0
1207/SLĐTBXH-VP 29/06/2022 Công văn 1207 về đăng ký tiêm vắc xin
Lượt xem: 20
Tải về 1
84/KH-UBND 27/06/2022 Kế hoạch Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022
Lượt xem: 11
Tải về 0
255/UBND-VP8 04/05/2022 V/v công tác xây dựng thể chế, pháp luật
Lượt xem: 33
Tải về 0
12345678910...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Vũ Kim Danh - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-STTTT ngày 07/6/2021

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định