Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 của các sở, ngành, địa phương năm 2023
Số ký hiệu văn bản 14/KH-TCTTKĐA
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực 24/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 của các sở, ngành, địa phương năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Đề án 06/CP
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20230224-Ke_hoach14-thuc_hien_De_an_06_nam_2023_tren_dia_ban_tinh_Nam_Dinh.pdf
20230224-Phu_luc_nhiem_vu_thuc_hien_De_an_06_nam_2023_cua_cac_so-_nganh-_dia_phuong.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Nguyễn Tuấn Song - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-TTĐT-STTTT ngày 09/6/2023

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định