Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 16/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn phòng sở
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 20220701 Quyet_dinh_quy_dinh_chuc_nang_cua_So_LDTBXH.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Trưởng ban Biên tập: ông Vũ Kim Danh - Phó giám đốc Sở.

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-STTTT ngày 07/6/2021

Trụ sở: số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3846.953     Fax: 0228.3847.922
Designed by VNPT Nam Định